το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο απορρίπτει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τις τροπολογίες για την ουδετερότητα του διαδικτύου

0Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τις τροπολογίες για την ουδετερότητα του διαδικτύου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες που θέσπιζαν την διασφάλιση της ουδετερότητας του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ολόκληρη σειρά τροπολογιών στους κανονισμούς που αφορούν την διαχείριση της κίνησης των δεδομένων στο διαδίκτυο στην Ευρώπη απορρίφθηκε από τους ευρωβουλευτές. Οι υποστηρικτές της ουδετερότητας του διαδικτύου έσπευσαν να επικρίνουν την κίνηση.

Έτσι τώρα η υφιστάμενη νομοθεσία χωρίς της τροπολογίες θα αναπτυχθεί σε κανονισμούς.

Οι υποστηρικτές της ουδετερότητας είχαν υποστηρίξει ότι οι προβλέψεις για την διασφάλιση της ουδετερότητας του διαδικτύου στους υφιστάμενους κανονισμούς, ήταν υπερβολικά ασαφείς και θα ήταν εύκολο στις εταιρείες του internet να κλείσουν συμφωνίες με παρόχους περιεχομένου, που δεν θα ήταν επωφελείς για όλους. Ανησυχούν επειδή οι λεγόμενες συμφωνίες fast lane ή zero rating, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση των πελατών σε ορισμένες επιχειρήσεις δωρεάν, πέρα από τα προγράμματα που προβλέπονται στα συμβόλαια τους, θα επεκταθούν ακόμα περισσότερο.

Πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι αρκετοί ευρωβουλευτές ήταν απρόθυμοι να ξεκινήσει μία διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών, αφού αυτή μπορεί να καθυστερούσε ένα άλλο τμήμα τους, την κατάργηση των τελών περιαγωγής της κινητής τηλεφωνίας.

Ο Φορέας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (BEREC) θα πρέπει τώρα να εκδώσει μέσα σε εννέα μήνες τις κατευθυντήριες γραμμές σε ρυθμιστικές αρχές όπως η Ofcom στη Μ. Βρετανία [ή η ΕΕΤΤ στην Ελλάδα].

Γερμανός ευρωβουλευτής δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είναι «θλιβερό» και πρόσθεσε ότι νιώθει ότι όπως πέρασαν οι κανονισμοί δεν περιλαμβάνουν έναν σαφή ορισμό για την ουδετερότητα του διαδικτύου, που θα ενημερώνει τις ρυθμιστικές αρχές. Μία σειρά παρόχων περιεχομένου, όπως η Netflix, είχαν εκφράσει την υποστήριξη τους στις τροπολογίες και είχαν καλέσει τους ευρωβουλευτές να τις υπερψηφίσουν.

http://advanced-television.com/2015/10/27/eu-rejects-net-neutrality-guarantees/

 

Πηγή:digitaltvinfo.gr

Share.