Ως «Δώρο Χριστουγέννων» φαίνεται ότι θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων, στην καλύτερη περίπτωση, τα ποσά των επιστροφών της μισής απώλειάς τους από την περικοπή του 40% των μισθωμάτων των πληττομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). 

Και αυτό,σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, για τους εξής λόγους: 

Πρώτον θα χρειαστεί να νομοθετηθεί η υπουργική εξαγγελία, είτε με τροπολογία σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο, είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) στην οποία  θα περιλαμβάνονται όλες οι νέες ρυθμίσεις του Νοεμβρίου εξ αιτίας του κορονοιού. 

Εν συνεχεία θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση ή απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Θα ακολουθήσει η υποβολή από τους φορολογούμενους ιδιοκτήτες δηλώσεων COVID στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με τη γνωστή διαδικασία, μέσα σε ειδική προθεσμία που θα ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα είναι αυτονόητο ότι οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αναλογεί στον καθένα.  

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δηλώσεων COVID, που αυτή τη φορά αναμένεται ότι θα είναι κατά πολύ ταχύτερος από τις προηγούμενες εκκαθαρίσεις, λόγω της αποκτηθείσας εμπειρίας από όλους, και στο τέλος η κατάθεση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει συνεπώς να έχουν υπομονή, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν θα χάσει τα χρήματα που δικαιούται.

Η ρύθμιση αυτή πιθανότατα θα ισχύσει και για το Δεκέμβριο, δεδομένου ότι αρκούν σύμφωνα με το νόμο 14 ημέρες κλεισίματος ή αναστολής εργασίας, ώστε οι ενοικιαστές να δικαιούνται μείωση για το μίσθωμα ολοκλήρου του μηνός…  

Πως θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση: Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα επαγγελματικό μηνιαίο μίσθωμα Νοεμβρίου των 1.000 ευρώ, 

* Ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει για το μήνα Νοέμβριο 2020 το ποσό των 600 ευρώ. Αυτά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν κανονικά την επόμενη χρονιά. Αν δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης που δεν θα τα έχει εισπράξει μέχρι τότε, δικαιούται να μην φορολογηθεί γι΄αυτά αν παρουσιάσει στη ΔΟΥ δικαστική απόφαση ή έστω καταθέσει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο για αυτά, μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

* Η νέα ρύθμιση υπερτερεί σημαντικά γιατί από τα 400 ευρώ που “κόπηκαν”, το Δημόσιο θα επιστρέψει τα 200 ευρώ με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, και όχι  μόνο τα 120 ευρώ με συμψηφισμό σε φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως ήταν η μέχρι τώρα ρύθμιση. Το ποσό των 200 ευρώ που θα πιστωθεί σε κάθε ιδιοκτήτη θα παραμείνει  αφορολόγητο. Τα υπόλοιπα 200 ευρώ χάνονται οριστικά για τους ιδιοκτήτες βάσει του νόμου και χωρίς αποζημίωση…    

*Οπου συμφωνήθηκαν προαιρετικές μειώσεις -30% παραμένουν έγκυρες για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο θεωρούμε προφανές ότι η μείωση καθίσταται αυτόματα υποχρεωτική και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερη, προσαυξάνεται το ποσοστό της ώστε  να φτάσει το υποχρεωτικό -40%. Εξυπακούεται ότι η επιστροφή του 50 % της απώλειας θα εφαρμοστεί πλήρως για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο και για τους ιδιοκτήτες που συμφώνησαν προαιρετικές μειώσεις με τους ενοικιαστές τους. Δηλαδή το 50 % θα υπολογιστεί στο σύνολο της απώλειας εισοδήματος (προαιρετικής και υποχρεωτικής) που υφίστανται, δεδομένου ότι το αντίθετα θα ήταν εξόφθαλμα άδικο για όσους προχώρησαν σε οικειοθελείς μειώσεις! 

*Ελπίζουμε ότι όταν η κατάσταση αρχίσει να εξομαλύνεται, θα επιστρέψουμε και πάλι στη δυνατότητα συμφωνιών προαιρετικών μειώσεων, ως απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για την πλήρη ομαλότητα, χωρίς αστοχίες όπως του Σεπτεμβρίου όπου η απόφαση για το ποιους ΚΑΔ αφορούσε η προαιρετική μείωση του Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε στις 30 του μηνός, αλλά κάποιοι κατηγορούσαν τους ιδιοκτήτες ότι δεν έστεργαν σε προαιρετικές μειώσεις!!!  

*Αυτονόητο είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά τα μισθώματα των προηγουμένων μηνών Μαρτίου-Οκτωβρίου για τα οποία θα παραμείνει σε ισχύ η παλαιά ρύθμιση και διαδικασία επιστροφής, για τα οποία δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία συμψηφισμού τους, παρά τις σχετικές προσπάθειες όλων.

* Τέλος η εξέλιξη αυτή αποτελεί μιά ακόμη δικαίωση της ΠΟΜΙΔΑ, της οποίας οι θέσεις αποβλέπουν πάντοτε στο γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, οι διεκδικήσεις της έχουν πάντοτε το στοιχείο του ρεαλισμού, και οι προτάσεις της (αρχικά συμψηφισμός του 30%, στη συνέχεια προαιρετικές μειώσεις μισθωμάτων, και τώρα επιστροφή του 50%) στο τέλος υιοθετούνται, έστω και με καθυστέρηση…

Σήμερα επί του θέματος αυτού η ΠΟΜΙΔΑ απευθύνει προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τρείς συγκεκριμένες προτάσεις! 

1. Το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε ιδιοκτήτη, πρέπει να νομοθετηθεί ρητά ότι εκτός απο αφορολόγητο, θα πρέπει να είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο, και να μην συμψηφίζεται με οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη προς οποιοδήποτε δημόσιο φορέα, όπως ισχύει και για όλα τα άλλα επιδόματα την περίοδο αυτή! Γιατί αν ο δικαιούχος ιδιοκτήτης έχει εκκρεμείς οφειλές στο Δημόσιο και δεν λυθεί το θέμα αυτό, το ποσό αυτό θα κατασχεθεί αυτόματα, σε συμψηφισμό με μέρος των υποχρεώσεών του!  Συνεπώς είναι δίκαιο και αυτονόητο πως πρέπει να νομοθετηθεί ότι για το ποσό αυτό θα πρέπει να ισχύσει ότι και για όλα τα ποσά που το Κράτος καταβάλει ως ενισχύσεις στους διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, διαφορετικά θα είναι ουσιαστικά “δώρον άδωρον” για τους ιδιοκτήτες, μέσα στις σημερινές δυσκολίες!

2. Εκτός από την επιστροφή αυτή, που είναι σημαντικότατο μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, και που ήταν το βασικό και ανυποχώρητο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ από την πρώτη στιγμή, με το ασήμαντο κόστος των 30 εκ. ευρώ (ήτοι μόλις το 0,9% των 3,3 δις ευρώ που θα διαθέσει η κυβέρνηση για το μήνα αυτό!!!), πρέπει να επεκταθούν και στους εκμισθωτές ακινήτων με τα “κομμένα” ενοίκια, που δυστυχώς δεν διαθέτουν ΚΑΔ όπως όλοι οι άλλοι πληττόμενοι, και όλες οι λοιπές διευκολύνσεις και μεταθέσεις φορολογικών υποχρεώσεων, ρυθμίσεων κλπ. και μειώσεις ενοικίων κύριας και φοιτητικής κατοικίας, που προβλέπονται για τόσες άλλες κατηγορίες φορολογουμένων!  Συνεπώς πρέπει να νομοθετηθεί η επέκταση όλων των ευεργετικών μέτρων και στους εκμισθωτές ακινήτων!!! 

3. Τέλος το μέτρο εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα τα οποία παραμένουν παραλόγως, εκτός κάθε φοροελάφρυνσης, και αυτό αφορά τόσο τα κάθε είδους φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες. Συνεπώς πρέπει να νομοθετηθεί ότι  η επιστροφή αυτή και όλα τα συμπληρωματικά ευεργετικά μέτρα θα αφορούν και όλα τα νομικά πρόσωπα-εκμισθωτές ακινήτων!

!function (f, b, e, v, n, t, s) { if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () { n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments) }; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = ‘2.0’; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.async = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s) }(window, document, ‘script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘830374073775149’); // Insert your pixel ID here. fbq(‘track’, ‘PageView’);

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *