Συζητείται στην   Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,το νομοσχέδιο που αφορά στη λειτουργία του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με στόχο τη βελτίωση εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.

 Αναφερόμενος στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, και πλέον εντάσσονται σε αυτό όλοι οι νομικοί τύποι που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε εξάλλου ότι με το νομοσχέδιο:

   – Με την ολοκλήρωση της σύστασης εταιρείας, οι εταίροι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση ανοίγματος τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Υπηρεσίας Μιας Στάσης που διασυνδέεται με τραπεζικά πληροφοριακά συστήματα. 

   – Κατά τη διαδικασία της σύστασης μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, η εταιρεία να εγγράφεται στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και λαμβάνει έναν αριθμό μητρώου εργοδότη, ο οποίος ενεργοποιείται με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού.

   – Προβλέπεται δυνατότητα των νομικών τύπων που εντάσσονται στο πεδίο της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, να συστήνονται και μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, είτε με τη χρήση πρότυπου καταστατικού είτε με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.

   – Γίνεται επέκταση της χρήσης του προτύπου καταστατικού, με πρόσθετο περιεχόμενο σε όλες τις νομικές μορφές. Όλα τα καταστατικά θα διατίθενται τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα.

   – Ορίζεται ότι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που απαιτεί για την κάλυψη του κόστους παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών.

    
Σε σχέση με το ΓΕΜΗ, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε ότι με τις προωθούμενες διατάξεις:

   – για λόγους διευκόλυνσης επικοινωνίας των μητρώων μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Πλατφόρμας, θεσπίζεται η υποχρέωση αυτόματης χορήγησης αριθμού ευρωπαϊκού μοναδικού ταυτοποιητή για κάθε υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

   – Θεσπίζεται η διαδικασία επιγραμμικής καταχώρισης υποκαταστημάτων αλλοδαπής, η μητρική εταιρεία των οποίων έχει την έδρα της σε κράτος μέλος, καθώς και η επιγραμμική καταχώρηση των πράξεων και στοιχείων που απαιτούν δημοσιότητα.

   – Γίνεται αναλυτική αναφορά στις πράξεις και στα στοιχεία που διατίθενται δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων των κρατών μελών.

   – Γίνεται αναλυτική αναφορά στις υποχρεώσεις πληροφόρησης στο κοινό και στο υλικό που θα πρέπει να διατίθεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποχρεώσεις των εταιρειών και τις διαδικασίες που προβλέπονται.

   – Οι αυτόματες καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιούνται ατελώς.

   – Στο ΓΕΜΗ εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. «Η προσθήκη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που επιθυμούν να κάνουν εξαγωγές, οι οποίοι για να κάνουν εξαγωγές, θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό ΓΕΜΗ», εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

   – Διαγράφεται η υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ των ομόρρυθμων εταίρων, επειδή δεν απαιτείται πλέον ο αριθμός ΓΕΜΗ των φυσικών προσώπων από τον πτωχευτικό κώδικα.

   – Θεσπίζεται η δυνατότητα των υπόχρεων αναγραφής στο ΓΕΜΗ, να εγγράφουν οι ίδιοι ατελώς ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ τα υποκαταστήματα που διαθέτουν στην ημεδαπή.

   – Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνεται για όλες τις πράξεις συστατικού χαρακτήρα, καθώς και για τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας και τον ορισμό των εκπροσώπων τους.

   – Στα στοιχεία που καταχωρίζουν κεφαλαιουχικές εταιρείες του ΓΕΜΗ προστίθεται και ο αριθμός των μετοχών μεριδίων των εταίρων.

   -Τροποποιείται το ύψος του ελαχίστου προστίμου από τα 500 ευρώ στα 100 ευρώ. Εξειδικεύονται οι παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο και ορίζεται το εύρος του ύψους του προστίμου. Ενδεικτικά προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν υποβάλλουν εγκαίρως οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, για τους υπόχρεους που κάνουν λανθασμένες ψευδείς αυτόματες καταχωρήσεις, για την καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων κατά την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας.

   – Θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις για τους πιστοποιημένους χρήστες ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης που δεν θα κάνουν ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και Υπηρεσία Μίας Στάσης.

   – Θεσμοθετείται πανελλήνια δέσμευση επωνυμίας και διδακτορικού τίτλου, η οποία θα μπορεί να δεσμεύεται και αυτόματα από τους ενδιαφερόμενους, για την καλή προστασία του εμπορικού τίτλου, δηλαδή.

   – Δημιουργείται Γενικό Μητρώο Επιστημονικών Φορέων, το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ. Σε αυτό, θα εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *