Σφίγγει ακόμη περισσότερο από τις αρχές του 2024 ο κλοιός και για τους οφειλέτες του Δημοσίου, με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των μέτρων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Μέτρα που, μεταξύ των άλλων, προβλέπουν τριπλό έλεγχο των οφειλετών από τις αρχές, ιδιωτικούς ντετέκτιβ για τον εντοπισμό τους, εφόδους στα σπίτια τους και φυσικά επιβολή όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με κατασχέσεις και ποινικές διώξεις.

Το εν λόγω «πακέτο» κρίνεται αναγκαίο να ενταχθεί στο γενικότερο σχέδιο δράσης για κάλυψη των αυξημένων το επόμενο έτος εισπρακτικών αναγκών του προϋπολογισμού, το οποίο, εκτός από το νέο καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και τη μεγάλη «καμπάνια» που έχει ξεκινήσει για περιορισμό της φοροδιαφυγής, με στόχο τα επιπλέον έσοδα να στηρίξουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, περιέχει και την αύξηση της ροής χρήματος από τους οφειλέτες στα δημόσια ταμεία.

Έτσι, οι φορολογούμενοι που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους και πρόστιμα θα περνούν από τριπλό εξονυχιστικό έλεγχο, καθώς ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα ψάχνει εξονυχιστικά τους ίδιους αλλά και όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, για να διαπιστώσει ότι δεν έχουν στην κατοχή τους κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και ότι έχουν ασκηθεί εναντίον τους όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και ποινικές διώξεις.

Στο «κυνήγι» δε των μεγαλοοφειλετών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αναμένεται να γίνουν προσλήψεις ιδιωτικών ντετέκτιβ για να βοηθήσουν στην έρευνα των αρχών.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών.

Η διαδικασία κατασχέσεων ακινήτων

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με βάση το ισχύον καθεστώς, αυτός που ενεργεί την κατάσχεση έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του οφειλέτη, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία, ενώ μπορεί να ζητήσει ακόμη και τη συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης Αρχής, η οποία υποχρεούται να την παρέχει.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο νόμος προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εξαιρετέες ημέρες δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εκτός αν το μέτρο λαμβάνεται αναγκαστικά καθώς ο οφειλέτης είναι ύποπτος φυγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης από την ημέρα της κατάσχεσης εάν ήταν παρών ή, εάν ήταν απών, από την επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το δικαίωμα της απαλλοτρίωσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης των κατασχεμένων πραγμάτων και κάθε τέτοιας πράξης, εφόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Εάν μάλιστα τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα, η κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης στον καθ’ ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι άκυρη, μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλιστή από τον κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχεσης.

Από την άλλη πλευρά, εάν τα κατασχεμένα κινητά είναι χρήματα σε ημεδαπό νόμισμα, μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης γίνεται από τον κατασχόντα άμεση κατάθεσή τους στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση, για την οποία εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης ή σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία εκδίδεται αποδεικτικό κατάθεσης, σε πίστωση της οφειλής.

Επισημαίνεται ότι για την κατάσχεση συντάσσεται, παρουσία όσων συμπράττουν και του τυχόν παρόντος οφειλέτη, έκθεση, στην οποία περιγράφονται συνοπτικά τα κατασχεθέντα, και αναφέρεται η, κατ’ εκτίμηση του ενεργούντος την κατάσχεση, αξία αυτών, καθώς και: α) ο τόπος και ο χρόνος της κατάσχεσης, β) ο αριθμός και η χρονολογία της παραγγελίας κατάσχεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραγγέλλοντος, γ) το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός των συμπραττόντων προσώπων, δ) το συνολικό ποσό του χρέους του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης.

Μόλις περατωθεί η κατάσχεση, αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται από τον ενεργούντα την κατάσχεση, με πειθαρχική ευθύνη του και υποχρέωση αποζημίωσης του Δημοσίου, στον παρόντα οφειλέτη ή, εάν ο οφειλέτης ήταν απών, του επιδίδεται εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης.

Η προθεσμία επίδοσης παρατείνεται για επιπλέον οκτώ ημέρες για οφειλέτες που κατοικούν εκτός της περιφέρειας του πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης, ενώ εάν ο καθ’ ου η κατάσχεση είναι παρών και αρνείται να παραλάβει το αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντάσσεται και υπογράφεται πράξη από τον κατάσχοντα σχετικά με την άρνηση, που περιλαμβάνεται στο τέλος της έκθεσης κατάσχεσης.Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *