wisi hotel mode

Wisi Hotel mode

0


Wisi Hotel mode

Το νέο Hotel mode είναι διαθέσιμο από την έκδοση λογισμικού 1.03 για τα Wisi OM 10 / 0646, Wisi OM 10 / 0648 και Wisi OM 11, προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:

Στατικά PIDs εξόδου: Δεν είναι απαραίτητη η επαναρύθμιση της TV μετά από αλλαγή καναλιού.

Επιλογή ενός audio PID / υπηρεσία: Δεν χρειάζεται να επιλέξετε τη γλώσσα στην τηλεόραση.

Εισαγωγή Video (info Channel) μέσω USB: Ενσωμάτωση ενός διαφημιστικού καναλιού του ξενοδοχείου.

Οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω του web interface και παρέχονται οι παρακάτω επιλογές:

• Δημιουργία ενός «δοχείου SID» με στατικά SIDs στην έξοδο.

• Δημιουργία και αφαίρεση καναλιών στο δίκτυο οποιαδήποτε στιγμή.

• Ρύθμιση κάθε καναλιού ξεχωριστά.

• Ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας καναλιού.

• Δυνατότητα άμεσης διακοπής της μετάδοσης του καναλιού.

• Διανομή έως 7 φορές της ίδιας υπηρεσίας με ένα μοναδικό Video-PID, με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών γλωσσών.

Για τη δημιουργία αρχείου video είναι απαραίτητη η χρήση προγράμματος παρουσίασης (π.χ. Power Point). Το αρχείο θα πρέπει να αποθηκευτεί ως video (π.χ. MP4) και στη συνέχεια να τροποποιηθεί με το εργαλείο WISI-TS (Video Transcoding και αλλαγή ανάλυσης). Ρυθμίζονται οι απαραίτητες τιμές (συνιστάται 1280×720, MPEG-4), εισάγεται το όνομα της υπηρεσίας και το παραγόμενο αρχείο έχει κατάληξη .omts. Το αρχείο video μπορεί να ανέβει στο OM μέσω USB ή μέσω Web interface και μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε κανάλι εξόδου. Το αρχείο μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 126 Mbyte και μέγιστη διάρκεια 20 λεπτά.

Πηγή:digitaltvinfo.gr

Share.